top of page
Image by Markus Spiske

Visie en missie van de club

Kleine club, groot hart.

Visie en missie: Kop

KVC Delta Londerzeel wil een club zijn die gekenmerkt wordt als een kwalitatieve jeugdopleiding die garant staat voor opleidingsgericht voetbal en maximale doorstromingskansen voor de eigen jeugd richting de A-kern. We zijn trots op onze slagzin “Kleine club, groot hart" aangezien het familiegevoel op onze club overal te voelen is. Het is dat familiale karakter dat onze club onderscheidt en kenmerkt. We proberen dat dan ook in alle gelederen door te trekken en dit vanaf onze debutantjes bij de U6 mee te geven. 

Wij bieden gewestelijk voetbal aan en proberen dit op ons niveau steeds naar een hoger niveau te tillen. Binnen onze club staan de volgende waarden centraal:

  • Fun!

  • Een gezond geest in een gezond lichaam.

  • Maatschappelijk doel binnen de samenleving. 

  • Respect

  • Inclusie

KVC Delta Londerzeel wil streven naar in de eerste plaats plezier voor het spelletje maar ook onze spelers beter maken en uitdagen op elk zijn niveau. 

Het uiteindelijk doel van de club is om zoveel mogelijk jeugdspelers te doen doorstromen naar onze A-kern (P2) / B-kern (P4). Het is altijd onze focus tijdens het vormen van onze P2 en P4 om eerst binnen onze eigen jeugdwerking te gaan kijken en nadien pas extern spelers te gaan zoeken.

Binnen onze club is de voertaal het Nederlands zonder daarom de instroom van anderstaligen te weigeren. Integendeel, we moedigen het Nederlands aan en proberen tegelijkertijd onze ouders/spelers, die het Nederlands niet beheersen zijn, hiervoor te motiveren en te ondersteunen bij het zoeken van taallessen en gerichte opleidingen.

Belangrijk is dat iedereen die de identiteit van ons Delta respecteert, welkom is bij KVC Delta Londerzeel en dat inclusie bij ons ook een belangrijke rol omvat. 

Met het oog op deze ontwikkelingskansen en de sociale rol van Delta, staan wij altijd open voor samenwerkingsprojecten en zetten wij jaarlijks tal van evenementen op poten om onze hele club te verbinden. 

KVC Delta Londerzeel wil een club zijn die garant staat voor de volgende aspecten:

  • Sportiviteit

  • Verbinding tussen spelers, club, school en omgeving

  • Betrokkenheid van ouders, spelers, trainers, medewerkers en vrijwilligers.

  • De club heeft ambitie is wil wil zich steeds verder blijven ontwikkelen. Dit zowel op sportief vlak als op infrastructureel vlak. 

  • Onze trainers zijn vakmensen door het volgen van cursussen/diploma's en/of door opgedane ervaring.

Visie en missie: Tekst
bottom of page