top of page

Parkeren op Delta

Bericht aan alle bezoekers die hun wagen kwijt willen in de buurt van ons terrein. 

Op Delta krijgen we regelmatig veel bezoekers over de vloer.

Delta leeft, en dat is duidelijk.

Echter, veel volk, wil vaak zeggen: veel auto's! Soms brengt dit overlast mee (ook al is het maar voor even).

Graag willen we jullie medewerking in verband met parkeerbeleid op en rond KVC Delta Londerzeel.


  1.  Op de eigen parking: Gelieve de voertuigen zo goed mogelijk naast elkaar te plaatsen, zodat er tussen de wagens geen onnodige ruimte verloren gaat! Parkeer zo goed mogelijk tegen buitenkant van de parking en laat ook hier geen ruimte vrij. Zorg ervoor dat u nooit in de weg staat voor hulpdiensten die mogelijk het terrein moeten bereiken. 

  2. Rond KVC Delta Londerzeel: Parkeren op de openbare weg moet gebeuren volgens het politiereglement en op de juiste plaatsen. (waar geen verbod is, niet voor in en uitritten en niet op het fietspad) 

  3. De Deltabrug: Het is verboden om te parkeren OP de brug! De weg naast de brug is PRIVE en de inrit van onze buur en sponsor EXPO CARAVANNING! In het verleden kon de eigenaar of klanten van deze zaak, de weg naar de winkel niet gebruiken omdat de doorgang door wild-parkeren versperd was ! Hierdoor werd een afspanning geplaats van houten palen en ketting.       

                                   

Wij vragen met aandrang om niet te parkeren op de asfaltweg naast de brug. De eigenaar verleent zijn medewerking en laat wel toe om te parkeren onder de brug. (bereikbaar via asfaltweg). Er is plaats voor meer dan 40 wagens. Maak hier gebruik van. Het is wat verder stappen, maar voor de sport doen we het toch? 

We hopen op uw medewerking.

KVC Delta Londerzeel

parkeren.png
Parkeerbeleid: Over ons
bottom of page