top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

Ongevalformulier indienen

Vanaf 1 september moet een ongevalsaangifte gebeuren volgens een nieuwe-/digitale procedure.


Neem bij uw eerste bezoek aan de dokter een blanco medisch getuigschrift mee, deze zijn ter beschikking op het secretariaat, bij de trainer of ploegafgevaardigde en is eveneens hier onderaan beschikbaar.

Het bovenste gedeelte dient u zelf zoveel mogelijk in te vullen, vergeet geen handtekening van uzelf of de wettelijke vertegenwoordiger EN een kleefbriefje van ziekenfonds.


Wat hebben wij nog nodig om de aangifte te kunnen versturen :

  • Datum en uur van het ongeval

  • Wedstrijd of training….welke wedstrijd, welk terrein?

  • De omstandigheden zo precies mogelijk. Hoe is het ongeval precies gebeurd ? Al rennend, springend, door contact met tegenstander?...

  • Is de gekwetste gedekt door privé hospitalisatie verzekering ?

Het onderste gedeelte moet ingevuld en ondertekend worden door de behandelende geneesheer.

Bezorg dit medisch getuigschrift, liefst per mail en zo snel mogelijk naar François De Cat (francois.de.cat@telenet.be) of naar Inge De Ridder(dridi1.idr@gmail.com).


Heeft u nog vragen over de bondsverzekering en de nieuwe procedure verwijzen wij u naar de website van kbvb via de volgende link : rbfa.be/nl/zelf-actie/clubs/verzekering

Download hieronder het blanco medisch getuigschrift.

Ongevallenformulier: Tekst
bottom of page